Samen maken we het verschil

De Royal Lemkes Foundation ondersteunt duurzame projecten in binnen- en buitenland. Goed rentmeester zijn over de kostbaarheden people en planet, dat is waar we voor staan.

Groen & Togetherness

De Royal Lemkes Foundation zet zich in voor een socialere, groenere samenleving. Of dat nu in Nederland is, of elders in de wereld. We beseffen ons terdege dat we de aarde in bruikleen hebben van generaties na ons, en willen daar zo goed mogelijk voor zorgen.

De Royal Lemkes Foundation ondersteunt daarom initiatieven die ‘Groen & Togetherness’ in zich hebben; projecten waarin we met elkaar de wereld wat toekomstbestendiger maken, en projecten die voorkomen dat anderen buiten de maatschappij belanden. Dat kan vanuit persoonlijke betrokkenheid van Royal Lemkes medewerkers komen of vanuit strategische keuzes op deze onderwerpen:

Innovatie

Roofbouw, bodemerosie, onveilige leefomgevingen, moeizame of ronduit gevaarlijke arbeidsomstandigheden; door menselijk toedoen heeft de natuur behoorlijk wat te lijden (gehad) en zijn komende generaties daar de dupe van. Innovatieve groenprojecten kijken met een andere blik naar de wereld om ons heen en zetten, soms met uiterst simpele oplossingen, een positieve ketenreactie in gang.

Land- & tuinbouw

Hoe kunnen we het beste omgaan met de beschikbare middelen? Kunnen we water besparen? Hebben we echt wel zoveel grond nodig? Is schaalvergroting de oplossing of juist onderdeel van het probleem? Hoe zit het met hergebruik? En, hoe geven we onze kennis en best practices door?

Microkredieten

Soms hebben mensen nét dat ene duwtje in de rug nodig om een goed idee tot uitvoering te brengen. Een microkrediet is méér dan een lening tegen gunstige voorwaarden, méér dan een nieuwe kans. Het is een blijk van vertrouwen in jou als mens.

Eigen initiatief

De Royal Lemkes Foundation vindt haar oorsprong in de betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers, leveranciers en klanten van Royal Lemkes. Zij kunnen projecten voorstellen die hen na aan het hart liggen.