Herbebossing X


De klimaatverandering die overal op aarde plaatsvindt, wordt met name in Afrika steeds zichtbaarder. er is in veel landen van Afrika sprake van aanhoudende droogte, afgewisseld met plotselinge regenbuien die overstromingen veroorzaken. Dit leidt tot erosie, verminderde vruchtbaarheid van het land, verloren oogsten en te weinig gras voor het vee om van te grazen. Zonder … Lees verder Herbebossing X

Onderwijs in Inhaminga, Mozambique


In Inhaminga groeien veel kinderen op in armoede. Families zijn afhankelijk van kleinschalige landbouw en vaak levert dat onvoldoende op om alle kinderen te voeden, laat staan ook nog naar school te laten gaan. Daarom is er een project opgestart om de allerarmsten te ondersteunen en de kinderen de mogelijkheid te geven om een opleiding … Lees verder Onderwijs in Inhaminga, Mozambique

Technische opleiding


De doelgroep bestaat uit 10.000 boeren, met name vrouwen, die door dit project hun inkomen kunnen verbeteren en 160 jongeren in opleiding (een driejarige opleiding), die in een van de technische scholen worden opgeleid.

Niet meer sprokkelen


De doelgroep bestaat uit arme vrouwen, in de leeftijd van 18 tot 45 jaar, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van verzamelen en verkopen van brandhout. Een tweede doelgroep bestaat uit werkloze jongeren (18 tot 30 jaar) uit arme gezinnen en jongeren die door gebrek aan geld nooit een beroepsopleiding hebben gevolgd en/of hulp nodig … Lees verder Niet meer sprokkelen