De Royal Lemkes Foundation zet zich in voor een socialere, groenere samenleving. Of dat nu in Nederland is, of elders in de wereld. We beseffen ons terdege dat we de aarde in bruikleen hebben van generaties na ons, en willen daar zo goed mogelijk voor zorgen.

De Royal Lemkes Foundation ondersteunt daarom initiatieven die ‘Groen & Togetherness’ in zich hebben; projecten waarin we met elkaar de wereld wat toekomstbestendiger maken, en projecten die voorkomen dat anderen buiten de maatschappij belanden. Dat kan vanuit persoonlijke betrokkenheid van Royal Lemkes medewerkers komen of vanuit strategische keuzes op deze onderwerpen: