Herbebossing X

De klimaatverandering die overal op aarde plaatsvindt, wordt met name in Afrika steeds zichtbaarder. er is in veel landen van Afrika sprake van aanhoudende droogte, afgewisseld met plotselinge regenbuien die overstromingen veroorzaken. Dit leidt tot erosie, verminderde vruchtbaarheid van het land, verloren oogsten en te weinig gras voor het vee om van te grazen. Zonder de bebossing hebben mensen weinig toegang tot energie om op te koken. Er is dan een tekort aan water voor zowel de mensen als het vee. De landbouwopbrengsten en de resulterende inkomsten zijn zeer laag en de boeren zijn veelal niet op de hoogte van modernere landbouw- en veeteelttechnieken. Sommige vrouwen proberen wat te verdienen door houtskool uit verder gelegen dorpen in de stad te verkopen (een reis van 100 km). Voor jongeren is er veelal geen werk.