Roofbouw, bodemerosie, onveilige leefomgevingen, moeizame of ronduit gevaarlijke arbeidsomstandigheden; door menselijk toedoen heeft de natuur behoorlijk wat te lijden (gehad) en zijn komende generaties daar de dupe van. Innovatieve groenprojecten kijken met een andere blik naar de wereld om ons heen en zetten, soms met uiterst simpele oplossingen, een positieve ketenreactie in gang.