Niet meer sprokkelen

De doelgroep bestaat uit arme vrouwen, in de leeftijd van 18 tot 45 jaar, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van verzamelen en verkopen van brandhout. Een tweede doelgroep bestaat uit werkloze jongeren (18 tot 30 jaar) uit arme gezinnen en jongeren die door gebrek aan geld nooit een beroepsopleiding hebben gevolgd en/of hulp nodig hebben bij het vinden van een plaats op de arbeidsmarkt.