De Royal Lemkes Foundation steunt projecten in binnen- en buitenland. We hechten veel waarde aan initiatieven met een maatschappelijk en/of ‘groen’ karakter waar onze medewerkers, klanten en leveranciers zich voor inzetten. Samen maken we het verschil!

Vier onderwerpen hebben onze speciale aandacht:

– Innovatie
– Land- & tuinbouw
– Microkredieten
– Eigen initiatief

De projecten de we steunen zijn in te delen in ‘people’ projecten en ‘planet’ projecten.

In 2017 werd ruim € 19.000,- verdeeld onder 18 goede doelen. De uitgekeerde sponsorbedragen liepen uiteen van € 250,- tot € 5.000,-. De volgende maatschappelijke initiatieven ontvingen een bijdrage: St. NME Mundial, Elemen Tree, Werkvakantie Mozambique, Wagagai Warriors Oeganda, St Woonvorm de Regenboog, St Avavieren, St Care for Natural, St Vrienden van Reinier de Graaf, Blink Now, St Waterpas, Open Doors, NSGK, Inti Sisa Equador, Het Bwandafonds, Stomavereniging Houten, Hoop voor Albanië, St Hover Aid .